Ako získať transcendentálne poznanie ?

Zo všetkého, čo Šríla Prabhupáda priniesol svetu, on sám považoval za najdôležitejšie svoje knihy. Často dokonca hovoril, že prekladanie a vysvetľovanie starodávnych písiem je jeho život. V roku 1970 založil Bhaktivedanta Book Trust (BBT), najväčšie vydavateľstvo védskej literatúry na svete. Cez sedemdesiat titulov jeho kníh sa vydáva v 76-ich jazykoch, od arabštiny po zulštinu.

V priebehu činnosti tohoto vydavateľstva v poslednom štvrťstoročí prečítaly milióny ľudí aspoň jednu z kníh Šrílu Prahupádu a mnohí sa rozhodli zmeniť svoj doterajší spôsob života a začleniť do nej službu Najvyššiemu Pánovi, Krišnovi. Knihy tvoria skutočný základ, na ktorom hnutie Hare Krišna stojí. Za 50 rokov ISKCONu sa rozdalo viac ako 500 milionov kníh a toto číslo neustále rapídne stúpa.

Filozofia hnutia Hare Krišna pochádza z kníh, z ktorých čerpajú ľudia osvietení už po tisíce rokov. Siahajú za rámec sentimentálnej náboženskej viery a suchej mentálnej špekulácie. Tieto knihy predstavujú vedu duchovného poznania, ktorá je hlboká a zároveň praktická. Všetko čo sa učíme v knihách priamo aplikujeme do života a takto získavame priamu skúsenosť a pochopenie hĺbky duchovného života.

Tieto knihy odpovedajú na najdôležitejšie otázky v ľudskom živote:

  • Kto som ?
  • Prečo som tu ?
  • Čo je cieľom života ?
  • Čo sa deje po smrti ?

Zároveň zasahujú do psychológie, politiky, lásky, umenia, kozmológie, jógy atď. Zoznam námetov by mohol pokračovať ďalej a ďalej. Každý v nich môže nájsť niečo, čo ho obohatí a dá jeho životu hlbší rozmer a nadhľad.

Tieto knihy sú klasikou duchovného poznania – Bhagavad-gítá, Upanišády, Purány. Pôvodne boli napísané v sanskrite, a vďaka A.Č. Bhaktivédantovi Swamimu Prabhupádovi ich teraz môžeme čítať s pôvodními textami, anglickým prekladom a vysvetlením každého verša.

Učenci a profesori po celom svete tieto knihy oslavujú. Čitatelia hľadajúci hlbšie poznanie Boha, vlastného Ja a sveta okolo nás uvidia tieto knihy ako neoceniteľné.

Môžete čítať aj na nete vedabase.io