Prečo spievate Hare Krišna Mahá-mantru?

Čaitanya Čaritamrita Adi 17.22

kali-kāle nāma-rūpe Krišna-avatāra
nāma haite haya sarva-jagat-nistāra

"V tomto veku Kali Pán Krišna inkarnuje v podobe svojho svätého mena, Hare Krišna mahā-mantry. Jednoduchým spievaním svätého mena sa človek priamo združuje s Pánom. Každý, kto tak robi, je celkom isto oslobodený."

Náuka o Seberalizacii - Šríla Prabhupáda

"Hlúpi a takzvaní civilizovaní ľudia si nárokujú vlastnícke práva na Boží majetok, pretože sa stali bezbožnými. V bezbožnej spoločnosti nemôžete byť šťastní a pokojní. V Bhagavad-gīte Pán Krišna hovorí, že je skutočným užívateľom všetkých činností živých bytostí, že je Najvyšším Pánom všetkých vesmírov a že je najlepším priateľom všetkých bytostí. Ak to ľudia z celého sveta príjmu ako formulu mieru, iba potom mier zvíťazí.

Ak teda chcete mier, budete musieť zmeniť svoje vedomie na vedomie Krišu, a to jednotlivo a aj kolektívne, jednoduchým procesom spievania svätého mena Pána. Je to štandardný a rozoznaný proces pre dosiahnutie mieru vo svete. Odporúčame preto, aby si každý uvedomil Krišnu spievaním Hare Kriša, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Je to praktické, jednoduché a vznešené. Pred štyristo osemdesiatimi rokmi tento proces zaviedol v Indii Pán Šrī Čaitanya a teraz je k dispozícii vo vašej krajine. Prijmite toto jednoduché spievanie ako je popísané vyššie, uvedomte si svoje skutočné postavenie čítaním 'Bhagavad-gíty Taká Aká Je' a obnovte svoj zabudnutý vzťah s Krišnom, Najvyššiou Osobnosťou Božštva. Mier a prosperita budú okamžitým celosvetovým výsledkom."